Nota Virtuoos Vlaanderen!

Dit praktijkonderzoek doet gerichte beleidsaanbevelingen om impulsen te geven aan het competentiebeleid en de valorisatie van ervaring (werk en economie), opleidingen en begeleiding van individuele talenten (onderwijs), het borgen van kennis en vaardigheden van immaterieel cultureel erfgoed (cultuur) en het versterken van de band tussen Vlaanderen en (baanbrekend vakmanschap geworteld in) erfgoed als toeristisch speerpunt (toerisme).